تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه چیست؟

شبکه های کامپیوتری دارای اجزاء و تجهیزاتی هستند که هر کدام از آن تجهیزات وظیفه ی مشخصی دارند.

به طور کلی تجهیزات شبکه به دو دسته اکتیو و پسیو تقسیم میشود.

 

تجهیزات اکتیو شبکه چیست؟

به تجهیزاتی گفته می شود سیگنال ها الکترونیکی را تولید، بازتولید، هدایت و مسیریابی می کنند. تجهیزات اکتیو یا فعال، در شبکه سیگنال ها را تولید می کند و از طریق تجهیزات پسیو سیگنال ها را در شبکه جابه جا می کنند.

 

هاب :

هاب هم عملکردی مشابه با سویچ را دارد با این تفاوت که هاب از تکنولوژی قدیمی تری استفاده می کند همچنین نسبت به سوییچ، سرعت و عملکرد پایین تری دارند و تقریباً منسوخ شده اند.

 

سوئیچ شبکه :

سوییچ در شبکه وظیفه دارد تا ارتباط بین سیستم ها و اجزاء مختلف را در یک شبکه برقرار کند.

 

روتر :

روتر در شبکه وظیفه دارد تا شبکه های مختلف را به یکدیگر متصل کند تا اعضاء شبکه ها بتوانند با یکدیگر تبادل داده داشته باشند.

 

مودم :

مودم می تواند یک شبکه را با استفاده از یک روتر به اینترنت متصل نماید. به زبان ساده ، مودم ارتباط شما را با مراکز ارائه دهنده اینترنت یا همان ای اس پی  برقرار می کند.

 

کارت شبکه :

با استفاده از کارت شبکه، دستگاه می تواند به شبکه متصل شود و داده هایی را ارسال و دریافت کند.